Apel lekarzy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego (PDF)