Poradnia

Poradnia Onko Kompleks powstała w maju 2018 roku jako efekt wieloletnich przemyśleń i doświadczeń grupy osób pracujących z osobami chorymi na nowotwór.

Pacjenci często czują się zagubieni, często trudno jest im podjąć decyzję, potrzebują rozmowy. Również dla ich rodzin, czas choroby jednego z członków, to okres wyjątkowy i wymagający wsparcia. Niestety brak jest programów oferujących taką kompleksową pomoc. Samo leczenie przeciwnowotworowe, to przecież tylko część terapii. Ważne jest odpowiednie żywienie i nawodnienie, sen i aktywność fizyczna, ograniczenie lęku i dolegliwości bólowych. Ważne jest odpowiednie – mądre i wyważone – postępowanie osób bliskich chorego, jego rodziny i znajomych.

Lekarze mają ograniczone możliwości poświęcenia choremu tyle czasu, ile on aktualnie potrzebuje. Ilość pacjentów oczekujących na wizytę oraz liczne obciążenia biurokratyczne (związane m.in. z wymogami NFZ) sprawiają, że trudno o dłuższą rozmowę, szczegółowe przeanalizowanie historii choroby, rozważenie wszystkich aspektów terapii. Nasz zespół to w większości lekarze, którzy zaczynali swoją pracę w “starym” Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a obecnie pracujący w wielu ośrodkach na terenie województwa lubelskiego. Wszyscy ponadprzeciętnie angażują się w opiekę na chorymi i… wszyscy doskonale czują braki i niedoskonałości opieki oferowanej przez obecny system – pracując w Onko Kompleks mogą z atencją i troską pochylić się nad potrzebami swoich pacjentów.

Fundacja

Fundacja pod wezwaniem błogosławionej Alicji Kotowskiej została powołana przez Dr Rafała Młynarskiego w sierpniu 2017 roku. Celem fundacji jest świadczenie usług zdrowotnych, promocja zdrowia, edukacja. Cel ten realizowany jest poprzez uruchomioną w maju 2018 roku Poradnię Onko Kompleks. Poradnia oprócz świadczeń zdrowotnych będzie prowadziła także szkolenia zarówno dla pacjentów i ich rodzin, jak i dla personelu medycznego.

Działalność fundacji nie jest nastawiona na zysk, a wszystkie uzyskane środki przeznaczane są na działalność statutową (oczywiście po opłaceniu wynagrodzenia personelu udzielającego świadczeń, czynszu, kosztów mediów, sprzętu jednorazowego, utylizacji odpadów). Fundacja stara się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.